بررسی نظریه ارزش-کار با تاکید بر مبانی شهید صدر(ره)

 

2 85

نشست «بررسی نظریه ارزش-کار با تاکید بر مبانی شهید صدر(ره)» توسط پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور و ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس دیانت مقدم، حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی به عنوان ناقد و دکتر وحید ارشدی، دبیر علمی نشست، روز شنبه 10 دی 1401 برگزار شد.

این نشست به صورت حضوری و مجازی و با همکاری ‌هیات اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت حوزه علمیه خراسان، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دیانت مقدم در ابتدا با اشاره به دیدگاه‌های شهید صدر (ره) و موضوع قاعده کار و آثار آن در اندیشه اسلامی گفت: موضوع مالکیت یا ذی‌حق‌بودن نسبت به ماده خام طبیعی و نسبت قاعده کار در این مورد از مباحث در ذیل این حوزه است.

وی افزود: بعد از تعیین مالکیت یا ذی‌حق بودن، اگر مبتنی بر کار فرد ثالثی، بر ارزش آن افزوده شود، موضوع مالکیت از دیدگاه شهید صدر (ره) بر مبنای ثبات مالکیت، با مالک اول است.

وی با اشاره به قاعده ارزش – کار گفت: بر اساس نظریات مارکس و برخی دیگر از صاحب‌نظران هم‌فکر، ارزش کالا مبتنی بر کار بر روی آن مشخص می‌شود ولی از نظر شهید صدر (ره) عامل موثر بر ارزش، تقاضا می‌باشد.

در ادامه نشست حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی، دبیر ‌هیات اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت حوزه علمیه خراسان گفت: اگر بتوانیم نظریه شهید صدر (ره) مبتنی بر مالکیت کار را توسعه و تثبیت کنیم، می‌توان بنگاهی داشت که اصالت با نیروی کار باشد و آنان سهامدار باشند و صاحبان سرمایه اجرت‌بگیر باشند.

در ادامه نشست نیز پرسش و پاسخ با حضور شرکت‌کنندگان برگزار شد.

وبینار برگزارشده در نشانی الکترونیکی زیر قابل دسترس پژوهش‌گران است:

https://vroom.um.ac.ir/pm3ho0bunudu/


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.