اعضای شورای راهبردی پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

حضرت آیت الله سیداحمد علم‌الهدی
حضرت آیت الله سیداحمد علم‌الهدینماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد(رئیس شورا)
حضرت آیت الله سیداحمد علم‌الهدی
حضرت آیت الله سیداحمد علم‌الهدینماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد(رئیس شورا)
رایانامه :
صفحه شخصی : #

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ایمانی‌مقدم
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ایمانی‌مقدممسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ایمانی‌مقدم
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ایمانی‌مقدممسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد
رایانامه : #
صفحه شخصی : http://rd.araku.ac.ir/~MahImani/

دکترمسعود میرزائی شهرابی
دکترمسعود میرزائی شهرابی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
دکترمسعود میرزائی شهرابی
دکترمسعود میرزائی شهرابی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
رایانامه :
صفحه شخصی :
دکتر سید محمدجواد رزمی
دکتر سید محمدجواد رزمیدانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید محمدجواد رزمی
دکتر سید محمدجواد رزمیدانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
رایانامه :
صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/mjrazmi

 دکتر وحید ارشدی
دکتر وحید ارشدیرئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی
 دکتر وحید ارشدی
دکتر وحید ارشدیرئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی
رایانامه :
صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/v.arshadi
 • بیوگرافی و خلاصه آثار ...

 • رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

   دکتر وحید ارشدی
  دکتر وحید ارشدیرئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی (1403 - تاکنون)
  دکتر وحید ارشدیرئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی (1403 - تاکنون)
  رایانامه :
  صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/v.arshadi
 • بیوگرافی و خلاصه آثار ...
 • رؤسای پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی از ابتدای تأسیس

  زنده یاد دکتر سید علی اکبر رزمی
  زنده یاد دکتر سید علی اکبر رزمی1387 - 1386
  زنده یاد دکتر سید علی اکبر رزمی1387 - 1386
  دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی
  دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی1391 - 1387
  دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی1391 - 1387
  رایانامه :
  صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/m.bahreini
  دکتر علی اکبر ناجی میدانی
  دکتر علی اکبر ناجی میدانی1393 - 1391
  دکتر علی اکبر ناجی میدانی1393 - 1391
  رایانامه :
  صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/naji
  دکتر محمد سعید عبد خدایی
  دکتر محمد سعید عبد خدایی1398 - 1393
  دکتر محمد سعید عبد خدایی1398 - 1393
  رایانامه :
  صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/abdkhoda
  دکتر حسین افخمی روحانی
  دکتر حسین افخمی روحانی1403 - 1398
  دکتر حسین افخمی روحانی1403 - 1398
  رایانامه :
  صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/afkhami

  همکاران

  حسن پرسا
  حسن پرساکارشناس‌ارشد پژوهش و فناوری
  حسن پرسا
  حسن پرساکارشناس‌ارشد پژوهش و فناوری
  علی باغدار دلگشا
  علی باغدار دلگشاکارشناس‌ پژوهش و فناوری
  علی باغدار دلگشا
  علی باغدار دلگشاکارشناس‌ پژوهش و فناوری
  شماره تماس:4859

  اعظم السادات موسویکارشناس امور عمومی و مسوول دفتر رئیس پژوهشکده
  اعظم السادات موسویکارشناس امور عمومی و مسوول دفتر رئیس پژوهشکده
  شماره تماس:4851

  کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.