نشست ها و کارگاه ها

هم‌اندیشی حوزه و دانشگاه
طرح اساتید علوم انسانی
همایش الهیات شهر
همایش اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی اقتصاد
کارگروه عفاف و حجاب
کارگروه حکمرانی
سایر موارد
کارگروه اقتصاد پویا
کارگروه اقتصاد مقاومتی
کارگروه تعلیم و تربیت اقتصادی
سایر موارد
کارگروه تربیت مربی
کارگروه کودکان بی/بد سرپرست
کارگروه بازی و تربیت
سایر موارد
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.