سند راهبردی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

در راستای حركت برنامه محور، پس از برگزاری جلسات متعدد طرح مدون سند راهبردی پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در جلسه مورخ 1397/04/10 شورای پژوهشی پژوهشكده به تصویب نهایی رسید.

چشم‌انداز


 

دستیابی به جایگاه و موقعیت ممتاز در پژوهش‌های بنیادی و کاربردی علوم انسانی با رویکرد اسلامی در سطح حوزه و دانشگاه

مأموریت


تدوین و نشر مبانی، اصول، اهداف و کاربردهای مطالعات اسلامی در علوم انسانی با رویکرد گفتمان سازی، تربیت نیروی انسانی و نظام سازی بر پایه ظرفیت‌های دانشگاه و حوزه در عرصه ملی و بین المللی

ارزش‌ها


تأکید بر رویکرد اسلامی در ایجاد، بسط و تعمیق نظریه‌پردازی در علوم انسانی

مسئولیت‌پذیری نسبت به مسائل روز جامعه اسلامی در علوم انسانی با رویکرد اسلامی

توجه به خلاقیت، نوآوری، خردورزی و تفکر انتقادی در تولید علم اسلامی

تعهد به یادگیری مؤثر و مستمر در تولید و گسترش دانش سودمند

اهتمام بر فرآیند محوری و رویکرد شبکه‌ای به مطالعات اسلامی

اهداف کلان


توسعه فعالیت‌های پژوهشی علوم انسانی با رویکرد اسلامی

ترویج و نشر مطالعات اسلامی در علوم انسانی در سطح ملی و بین المللی

گسترش دوره‌های آموزشی تخصصی و تحصیلات تکمیلی مرتبط

توسعه ارتباط و تعامل علمی و پژوهشی با حوزه علمیه و سایر مراکز علمی

ارتقای کمی و کیفی و توانمندسازی منابع انسانی پژوهشکده

افزایش منابع مالی پایدار در جهت توسعه فعالیت‌های پژوهشکده

راهبردهای کلان


1- توسعه و ترویج مطالعات بین‌رشته‌ای با رویکرد اسلامی

2- گفتمان سازی مطالعات علوم انسانی با رویکرد اسلامی

3- سامان دهی فعالیت‌های پژوهشی برون دانشگاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه در راستای مأموریت پژوهشکده

4- تشکیل و توسعه کرسی‌های نظریه‌پردازی و ترویجی با تاکید بر مطالعات اسلامی

5- ایجاد و گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی مرتبط

6- توسعه ارتباط با حوزه‌های علمیه و مراکز پژوهش ملی و بین المللی با تاکید بر شهر مشهد

7- بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پاسخگویی به نیازهای نهادها و سازمان‌ها

8- جهت‌دهی و هدایت مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای مأموریت پژوهشکده

9- بهره‌گیری از ظرفیت دانشجویان خارجی دانشگاه در جهت مأموریت پژوهشکده

10- توسعه آموزش‌های کارگاهی

11- جهت‌دهی پایان نامه‌ها / رساله‌ها و پژوهش‌ها در محورهای پژوهشی پژوهشکده

12- توانمندسازی اعضای هیأت علمی پژوهشکده در بهره گیری از منابع اسلامی

13- ارتقا توان تخصصی کارشناسان پژوهشکده

14- جذب منابع مالی متنوع و پایدار


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.