دسترسی سریع

پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

این پژوهشکده هم اکنون دارای چهار گروه پژوهشی (اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی و فقه و حقوق اسلامی) بوده و دارای یک کتابخانه تخصصی مشتمل با بیش از 3500 عنوان کتاب می باشد. پژوهشکده تلاش می‌کند تا با برگزاری جلسات هم‌اندیشی، کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی، همایش‌ها، دعوت از اساتید برتر حوزه و دانشگاه در زمینه‌ی علوم انسانی اسلامی و به کارگیری دانشجویان مستعد و علاقه‌مند در این زمینه، سهم بسزایی در سوق دادن توجهات علمی و پژوهشی به سوی بنیان‌های معرفتی و فلسفی علوم انسانی، گفتمان‌سازی علوم انسانی اسلامی و ارائه الگوهای زیست اجتماعی همسو با ارزش‌های دینی ایفا نماید.

کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.