دسترسی سریع

Image
Image
همکاران

همکاران

اعضا

اعضا

همایش ها

همایش ها

پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

این پژوهشکده هم اکنون دارای چهار گروه پژوهشی (اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی و فقه و حقوق اسلامی) بوده و دارای یک کتابخانه تخصصی مشتمل با بیش از 3500 عنوان کتاب می باشد.

کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.