اقتصاد اسلامی به عنوان برجسته‌ترین عرصه مورد نیاز در بنای جامعه و تمدن اسلامی، یکی از ساحت‌های اصلی مدنظر مؤسسان پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی بوده است. بر این اساس، گروه اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، تلاش نموده است گام‌های مؤثری در نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی و ارائه راهکارهای سیاستی مبتنی بر اقتصاد اسلامی به دستگاه و نهادهای اجرائی بردارد.
این گروه در حوزه های مختلفی همچون بانکداری اسلامی، اخلاق و اقتصاد، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اقتصاد مقاومتی و تعلیم و تربیت اقتصادی با ابزارهای در اختیار خود همچون تشکیل کارگروه‌ها، حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها، نشر کتاب و مقاله‌های علمی، برگزاری سمینارها و کنفرانس‌ها در سطح ملی، برگزاری کرسی‌های علمی ترویجی، کارگاه‌های آموزشی و تشکیل واحد فناور، محصولات علمی خود را عرضه می‌کند.

دکتر سید محمدجواد رزمی
دکتر سید محمدجواد رزمی
 • سمت : مدیرگروه
 • مرتبه سازمانی : دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/mjrazmi
دکتر مصطفی سلیمی فر
دکتر مصطفی سلیمی فر
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/mostafa
دکتر علی اکبر ناجی میدانی
دکتر علی اکبر ناجی میدانی
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/naji
حجت‌الاسلام دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی
حجت‌الاسلام دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/m.bahreini
دکتر وحید ارشدی
دکتر وحید ارشدی
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/v.arshadi
حجت‌الاسلام دکتر سیدمهدی معلمی
حجت‌الاسلام دکتر سیدمهدی معلمی
 • سمت : عضو شورای علمی
 • مرتبه سازمانی : استادیار جامعه المصطفی العالمیه
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://www.mahdimoallemi.ir
حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی
حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی
 • سمت : عضو شورای علمی
 • مرتبه سازمانی : مدرس اقتصاد اسلامی حوزه و دانشگاه
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : #
دکترعلی مصطفوی ثانی
دکترعلی مصطفوی ثانی
 • سمت : عضو اصلی
 • مرتبه سازمانی : استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : #
دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی
دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی
 • سمت : عضو شورای علمی
 • مرتبه سازمانی : استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی :
دکتر جواد اقدس طینت
دکتر جواد اقدس طینت
 • سمت : عضو شورای علمی
 • مرتبه سازمانی : استادیار پژوهشی پژوهشکده قوه قضائیه
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : #
دکتر علی اکبر کریمی
دکتر علی اکبر کریمی
 • سمت : عضو شورای علمی
 • مرتبه سازمانی : پژوهشگر اقتصاد اسلامی
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : #
کارگروه اقتصاد پویا
کارگروه اقتصاد مقاومتی
کارگروه تعلیم و تربیت اقتصادی
سایر موارد
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.