برگزاری سلسله نشستهای تخصصی وبیناری پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی(در اندیشه کارامدی در تعلیم و تربیت ایران معاصر: خطوط نظری و راهبردهای عملی به مثابه یک برنامه لانه گزین شده در مقاطع دبستان و متوسطه)

دکتر اعتماد


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.