برگزاری سمینار طرح پژوهشی بررسی منابع و ابزارهای آموزش اقتصاد نهادی در دانشگاه‌های ایران و جهان

 

03

 

 

جلسه سمینار طرح پژوهشی با موضوع «بررسی منابع و ابزارهای آموزش اقتصاد نهادی در دانشگاه‌های تراز اول ایران و جهان و دلالت‌های آموزشی آن برای اقتصاد اسلامی» توسط خانم زهرا خدادوست، دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر جواد اقدس طینت، عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه و خانم آزاده ظفرمند، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه همدان در تاریخ 22 آذر 1401 در محل پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

 

 

02

 

در این جلسه مجریان طرح در میان جمعی از مدرسان و دانشجویان اقتصاد، به بیان اهمیت پژوهش، پیوندهای آن با نقایص سیستم آموزشی و سرفصل‌های درسی، مرور فعالیت‌های صورت گرفته و گام‌های آتی طرح پرداختند و گزارشی از روند انجام فاز اول طرح شامل مطالعات اسنادی ارائه شد. فاز اول، در سه بخش ضرورت‌های تغییر در رویکرد به آموزش اقتصاد در کشور، تجانس اقتصاد نهادی و اقتصاد اسلامی، و روش‌ها و ابزارهای آموزش و سطوح یادگیری به الزامات ارزشیابی آموزش اقتصاد می‌پردازد.

در انتها نیز جلسه پرسش و پاسخ میان مجریان طرح و شرکت‌کنندگان حضوری و مجازی نشست برگزار شد.

طرح «بررسی منابع و ابزارهای آموزش اقتصاد نهادی در دانشگاه‌های تراز اول ایران و جهان و دلالت‌های آموزشی آن برای اقتصاد اسلامی» شامل 2 فاز اسنادی و پیمایشی است. با استفاده از ادبیات نظری حوزه مطالعاتی اقتصاد و مدیریت آموزشی، در فاز اول چارچوبی برای ارزشیابی آموزش موثر و کارآمد اقتصاد معرفی کرده است و در فاز دوم به بررسی روش‌ها و ابزارهای آموزش واحد درسی اقتصاد نهادی در دانشگاه‌های منتخب داخلی و خارجی می‌پردازد.

طبق آئین‌نامه جدید طرح‌های پژوهشی، مجریان طرح‌های مصوب، پس از اتمام طرح برای بهره‌گیری جامعه علمی از نتایج طرح، نسبت به برگزاری سمینار و ارائه آن اقدام می‌نمایند.


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.