توجه بیشتر به میراث ملموس و ناملموس شهر باعث افزایش حس تعلق شهروندان به محله و شهر می‌شود

Untitled1

 

دهمین برنامه از نشست‌های تخصصی هفته پژوهش و فناوری سال 1401 پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان «بررسی چالش‌های پیش‌رو در حیطه سبک زندگی اسلامی در شهر مشهد» توسط دکتر سیده سلیل ضیائی، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در روز سه‌شنبه 29 آذر 1401 به صورت مجازی برگزار شد.

دکتر ضیائی در ابتدا با بیان این‌که این نشست ارائه خلاصه‌ای از گزارش نهایی طرح پژوهشی است که در حیطه سبک زندگی و هویت شهری توسط پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی انجام شده است، گفت: در این پژوهش سعی شد که محتوایی را برای برنامه میان‌مدت شهرداری تهیه کنیم و سبک پژوهشی هم مدیریت و راهبری میز تخصصی با حضور متخصصان، خبرگان و فعالان مردمی بود .

وی افزود: در علت‌ها، راهبردها و راهکارهای سبک زندگی، مسائل کاهش شاخص‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی در شهر، کاهش مشارکت مردم در اداره شهر،  رعایت‌نکردن فرهنگ شهروندی و کاهش حس تعلق به شهر و محله وجود دارد.

وی گسترش روح دیانت و اخلاق اسلامی در شهر مشهد را نقطه مطلوب در مقابل کاهش شاخص‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی در شهر عنوان کرد و گفت: برای رسیدن به این مطلوب، راهبرد افزایش دانش سازمانی و عمومی از تاثیرات زندگی کلان‌شهری و تعارضات الگوهای غیربومی شهرسازی و معماری با سبک زندگی اسلامی ایرانی پیشنهاد شده است.

وی افزود: توسعه پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی پروژه‌ها و فرایندهای شهر و اصلاح تدریجی اسناد فرادستی در کنار انجام پژوهش‌های مرتبط توسط صاحب‌نظران و متخصصان حوزوی و دانشگاهی، از دیگر راهبردها دراین زمینه است.

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، توجه به حفظ و رونق‌بخشی مکان خاطره‌ها، اطلاع‌رسانی به مردم در زمینه‌های مشارکتی شهرداری، اصلاح اسناد بالادستی و رفع محدودیت‌های قانونی مشارکت تشکل‌ها در اداره شهر را از راهبردهای اداره شهر توسط مردم عنوان کرد.

دکتر ضیائی گفت: برای رعایت حداکثری تکالیف شهروندی توسط مردم، راهبرد افزایش بسترهای تولید و توزیع محتوا و مردمی‌سازی تولید و توزیع محتوای مطلوب پیشنهاد شده است.

وی افزود: برای غلبه بر مساله کاهش حس تعلق به شهر و محله، باید تمایل مهاجرت از محله و شهر کاهش یابد و برای رسیدن به این هدف، کاهش نارضایتی‌‌های عمومی، توجه بیشتر به میراث ملموس و ناملموس شهر و شفافیت در مدیریت‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و رویکردها، مورد توجه قرار گیرد.

وبینار برگزارشده در نشانی الکترونیکی زیر قابل دسترس پژوهش‌گران است:

https://vroom.um.ac.ir/pnbplky84v3o

 

کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.