نشست انواع نسبت ها میان جامعه ایرانی با ایده حکمرانی

 

 باغ1

 

نشست انواع نسبت ها میان جامعه ایرانی با ایده حکمرانی از سلسله نشست‌های تخصصی هفته پژوهش و فناوری پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. این جلسه که با ارائه آقای دکتر سید مهدی سیدمحسنی باغسنگانی، فارغ التحصیل دکتری سیاستگذاری فرهنگی از دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام) انجام شد، در روز چهارشنبه 30 آذرماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

https://vroom.um.ac.ir/pfo5bkbq5vgk/


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.