اخلاق، ضامن پایداری سیستم حکمرانی است

28

 

پنجمین نشست از سلسله نشست‌‌های بررسی ابعاد و مولفه‌های حکمرانی اخلاقی با عنوان «حکمرانی تعالی‌گرا و سیستم خط‌مشی‌گذاری خرد مبنا»، توسط پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر علی‌اصغر پورعزت، رئیس دانشکده حکمرانی و استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران در روز ‌‌‌شنبه 3 دی 1401 برگزار شد.

در این نشست که به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، دکتر پورعزت در ابتدا ضمن مرور سیر تاریخی مدیریت و حکومت در جهان گفت: در گذار از اداره دولتی سنتی به اداره دولتی نوین، بروکراسی از حالت ابزاری و فراگردی به عامل در خدمت عدالت و اخلاق شهروندی تعریف شد.

وی افزود: پس از آن نیز نظریه‌های مدیریت دولتی نوین و خدمات دولتی نوین مطرح شدند که اولی بر بازارگرایی و مدیریت خصوصی تاکید داشت و دومی، بروکراسی را در خدمت دموکراسی و منابع شهروندی می‌دانست.

دکتر پورعزت با اشاره به مولفه‌های حکمرانی خوب گفت: حاکمیت قانون، حساب پس‌دهی، به‌پیمان‌سپاری، و نتیجه‌گرایی از موارد مهم برای یک حکمرانی خوب است.

وی افزود: در حکمرانی تعالی‌گرا، استقلال در انتخاب، به معنای قوی‌بودن و وابسته‌نبودن هنگام تصمیم‌ها، آگاهی در انتخاب و این که جهل در آن تاثیرگذار نباشد، جدیت در انتخاب، و استمرار در انتخاب به معنای این که حکمرانان باید در هر لحظه آماده عرضه عملکرد برای کسب نظر و رای عامه باشند، 4 مولفه کلیدی هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به تسری مفهوم اصیل و وکیل به نسل‌ها، گفت: اصیل، آیندگان و امانت‌سپاران هستند و حکمرانان، امانت‌داران و وکیل هستند از این رو باید کار برای آیندگان بر مبنای بهره‌برداری حداقلی نسل مکلف باشد.

وی افزود: در حکومت دینی، پست عامل رفاه نیست بلکه بر مبنای سیره امام علی (ع) حتی سبب دوری از رفاه و برخی رفتارها می‌شود.

دکتر پورعزت اخلاق را ضامن پایداری سیستم حکمرانی عنوان کرد و گفت: اخلاق نگاه فراگیر، فرازمانی و فرانسلی دارد و خط‌مشی حکمرانی اخلاقی باید کاهش رنج، ایجاد رفاه، و توسعه فضایل و شایستگی‌ها باشد.

در ادامه نشست نیز پرسش و پاسخ با حضور شرکت‌کنندگان برگزار شد.

وبینار برگزارشده در نشانی الکترونیکی زیر قابل دسترس پژوهش‌گران است: 

https://vroom.um.ac.ir/p3h2csxj29w0/


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.