نشست سبک زندگی زائر، خادم و مجاور حوزه زیارت از سلسله نشست‌های تخصصی زیارت و گردشگری توسط پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

1 1pz

این جلسه که با ارائه دکتر محمد سهیلی عضو هیئت امنای مرکز پژوهش های شورای شهر مشهد، دکتر حسین افخمی روحانی رئیس پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر حسین باغگلی عضو هیئت علمی گروه تعلیم و تربیت اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی و معاون فرهنگی شهرداری مشهد و همچنین دکتر محمدرضا قائمی نیک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی انجام شد، در روز سه شنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور پژوهشگران و نخبگان حوزه زیارت در محل سالن شورا پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.