نشست 215 هم اندیشی حوزه و دانشگاه با موضوع دانشگاه و حکمرانی(سرمایه اجتماعی)

1111

دویست و پانزدهمین جلسه از مجموعه نسشت های هم اندیشی حوزه و دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 3 بهمن 1401 در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی برگزار شد. در این نشست که چهارمین جلسه از سلسله برنامه ''دانشگاه و حکمرانی (سرمایه اجتماعی)'' بود جناب آقای دکتر صدیق اورعی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد با تکیه بر متون دینی به بررسی موضوع تعهد و حسن ظن پرداختند. در انتهای نشست نیز پرسش و پاسخ هایی مطرح گردید.


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.