نشست اعضای پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد

13133

نشست اعضای پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون مسائل حوزه زیارت با حضور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.

 


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.