بازدید هیئت متشکل از نماینده رئیس دانشگاه بصره، رئیس و تعدادی از اساتید موسسه الفارس دانشگاه بصره و رئیس حشد الشعبی بصره از پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

270cfb2d 4ff1 4051 842f 54acb281f5e3

 در ابتدای این بازدید، دکتر افخمی رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی به معرفی پژوهشکده، بخش ها و دست آوردهای علمی و پژوهشی آن پرداخت.  سپس نماینده رئیس دانشگاه بصره با اشاره به تفاهم نامه های موجود بین دانشگاه فردوسی و دانشگاه بصره و موسسه الفارس، بر تمایل ایشان به توسعه همکاری بین نهادهای مذکور با پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی در حوزه مسائل علوم انسانی و حل مسائل اجتماعی عراق هم چون تجربه های قبلی استفاده از پژوهش های حوزه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در رفع مسئله شوری آب بصره، تاکید نمود. در ادامه نیز هر کدام از مهمانان نکاتی را در تاکید بر لزوم این همکارهای علمی و پژوهشی ایراد نمودند.


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.