تبیین تکافل (بیمه اسلامی) در صنعت بیمه ایران : ترسیم چارچوب های عملیاتی

تبیین تکافل (بیمه اسلامی) در صنعت بیمه ایران

ترسیم چارچوب های عملیاتی

 

22

 

کارگاه آموزشی با عنوان «معرفی چارچوب عملیاتی تکافل (بیمه اسلامی) در صنعت بیمه ایران» با سخنرانی دکتر مهدی منصوری بیدکانی، معاون برنامه ریزی و فناوری شرکت بیمه ما، 23 اسفندماه 1401 در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

 دکتر منصوری در ابتدای این نشست، مسئله سیاسی شدن و دور شدن از شاخص های حکمرانی را از مهم ترین ریشه های مشکلات اقتصادی از جمله مدیریت صنعت بیمه در کشور دانست. وی افزود به عنوان مثال عدم توجه به مبحث بهینه یابی، موجب اشتباه در پیش بینی ها مثل اشتباه در ضریب نفوذ می شود.
 معاون برنامه ریزی و فناوری شرکت بیمه ما ادامه داد که نگاه به تکافل نه صرفا یک مسئله اسلامی بلکه یک نگاه اقتصادی است و بحث تکافل اگر درست مدیریت شود، می تواند مشکلات عمده اقتصادی از جمله کسری بودجه را حل نماید. وی اضافه کرد یکی از مهم ترین مزایای تکافل این است که بیمه را در مسیر شفافیت و پاسخ گویی قرار می دهد.
 دکتر منصوری در بخش دوم جلسه به تشریح چارچوب عملیاتی تکافل پرداخته و بیان کرد که در تکافل، سود شرکت بیمه برخلاف بیمه های متداول که برای سهامداران است، برای مشارکت کنندگان است.

در نهایت نیز پرسش و پاسخ هایی مطرح گردید.


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.