دانشجوی تراز علوم انسانی کیست ؟ موضوع دومین نشست مدرسه علوم انسانی همگرا

دانشجوی تراز علوم انسانی کیست ؟

موضوع دومین نشست مدرسه علوم انسانی همگرا

 

IMG ۲۰۲۳۰۴۲۵ ۱۲۴۷۵۶ Copy

 

دومین نشست مدرسه علوم انسانی همگرا با عنوان «دانشجوی تراز علوم انسانی» با سخنرانی دکتر سیدمحسنی باغسنگانی و به همت انجمن علمی دانشجویی مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 5 اردیبهشت ماه 1402 در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

در این نشست دکتر سیدمحسنی با بیان مقدماتی در رابطه با تفاوت چشمگیر رشد کشور در علوم مهندسی و پزشکی و در مقابل ضعف ها و مسائل حل نشده فراوان در حوزه علوم انسانی مثل تورم، اشتغال، حجاب و ...، پیشرفت در این حوزه را برای کشور بسیار مهم و تعیین کننده دانست.
 وی در ادامه سعی نمود تا ضمن اشاره مختصر به تاریخ و فلسفه علم در عصر به اصطلاح مدرن و پیش از آن، جایگاه و وظایف خطیر دانشجویان تراز علوم انسانی را مشخص نموده و بینش ایشان را در مواجهه با مباحث و مسائل علوم انسانی ارتقا دهد و از نگاه های تک بعدی در پارادایم ها و روش ها پرهیز نمایند تا بتوانند در مسیر علوم انسانی به تولید علوم انسانی بومی شده و راهگشا برای جامعه نائل آیند.


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.