هم اندیشی، نقد و بررسی فصل شانزدهم لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر مردمی سازی اقتصاد

هم اندیشی، نقد و بررسی فصل شانزدهم لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر مردمی سازی اقتصاد

 

کوچک 3

 

جلسه هم اندیشی، نقد و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر مردمی سازی اقتصاد با حضور جمعی از اساتید و نخبگان این حوزه به همت گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شنبه 10 تیرماه 1402 برگزار گردید.

در این نشست ابتدا انتظارات از لایحه برنامه هفتم از منظر یک اقتصاد مردمی بررسی و معیارهایی برای آن ارائه شد، سپس ظرفیت های موجود در برنامه متناسب با معیارهای موردنظر مورد نقد و بررسی قرار گرفت.


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.