نقد و بررسی بندهای فرهنگی لایحه برنامه هفتم توسعه

نقد و بررسی بندهای فرهنگی لایحه برنامه هفتم توسعه

 

کوچک 90

 

نشست تخصصی با موضوع نقدو بررسی بندهای فرهنگی و اجتماعی لایحه برنامه هفتم توسعه با حضور نخبگان و صاحبنظران این حوزه، یکشنبه 4 تیرماه 1402 به میزبانی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان خراسان رضوی برگزار گردید.


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.