برگزاری ششمین جلسه شورای علمی اندیشکده حکمرانی استان خراسان رضوی

 

11asd

 

جلسه ششم شورای علمی اندیشکده حکمرانی استان خراسان رضوی عصر چهارشنبه 4 مردادماه 1402 در ساختمان پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

در این جلسه که آخرین جلسه پیرامون موضوع اول سال 1402 شورای علمی با موضوع زیارت بود، ابتدا گزارشی از رویداد «سقاخونه» ارائه گردید. در ادامه به شرح مختصری از 5 گزارش سیاستی آماده شده به همت اندیشکده حکمرانی استانی پیرامون اصلاح بندهای مختلف لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته شد و نهایتا حول برنامه ریزی نحوه ورود به موضوعات آتی اندیشکده حکمرانی در فصول بعدی یعنی موضوع آب و موضوع تعلیم و تربیت تبادل نظر گردید.

#اندیشکده_حکمرانی_و_قانونگذاری_استان

 https://iish.um.ac.ir

 @fum_iish


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.