نشست تخصصی : حکمرانی اخلاقی در سایه سار غدیر

نشست تخصصی : حکمرانی اخلاقی در سایه سار غدیر

 

کوچک28

 

نشست تخصصی با موضوع «حکمرانی اخلاقی در سایه سار غدیر» با سخنرانی آیت الله شیخ محمدسند بحرانی از مراجع نجف اشرف، امروز چهارشنبه 14 تیرماه 1402 در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.
در این نشست که با حضور تعدادی از صاحبنظران و اساتید حوزه های مختلف علوم انسانی برگزار گردید، آیت الله سند، به ارائه محتوایی با محوریت ضرورت و تقدم مسائل و اصول اخلاقی نسبت به مسائل حقوقی پرداختند و در ادامه نیز بر اهمیت مسئله مدیریت و حکمرانی در حل مسائل مختلف امروز جامعه و هم چنین لزوم استفاده از برخی تجربیات و نقاط قوت مدیریت های جهانی تاکید نمودند.
در انتهای جلسه نیز پرسش و پاسخ هایی مطرح گردید.

 


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.