برگزاری کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی

برگزاری کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی

 

کپی 11

 

 

سومين جلسۀ كميتۀ دستگاهي كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه، شنبه 6 خردادماه 1402 در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور مدیر پژوهشی دانشگاه و تعدادی از رئسای دانشکده ها برگزار گردید، علاوه بر بررسي و تصويب طرح هاي موجود، در خصوص فرم ارزيابي طرح هاي كرسي ترويجي و كرسي نظريه پردازي و هم چنین تنظيم برنامه حضور اعضاء كميته در جلسات شوراي دانشكده ها نیز تصمیم گیری شد.

 

 


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.