برگزاری میزهای گفتگو با محور «چالش های فرهنگی-اجتماعی و گسست بین نسلی»

برگزاری میزهای گفتگو با محور «چالش های فرهنگی-اجتماعی و گسست بین نسلی»

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان خراسان رضوی، هشت میز تخصصی با عناوین مختلف و با محوریت «چالش های فرهنگی-اجتماعی و گسست بین نسلی» با حضور نخبگان و صاحبنظران این حوزه، عصر پنجشنبه، 23 شهریورماه 1402 در محل اندیشکده حکمرانی واقع در ساختمان پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

 

بزرگ 87

 

 

خانواده و سبک زندگی ایرانی اسلامی، نقش نظام تعلیم و تربیت در ارتقای اخلاق اجتماعی، زیارت پیشران فرهنگی اجتماعی کشور، نقش رسانه و هنر در کاهش آسیب های اجتماعی، مشارکت سیاسی و راهکارهای ارتقای آن، هویت ملی و مذهبی و راهکارهای ارتقای آن، نقش زنان در توسعه اجتماعی، فرصت آفرینی و تهدید زدایی و مهاجرت معکوس و نقش آن در قدرت ملی و محلی، عناوین میزهای تخصصی این جلسه بودند.

 

بزرگ 895

 

بزرگ 8245

 

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع میز، نتایج هر میز توسط دبیر مربوطه جمع بندی و مکتبوب و نهایتا در جلسه جمعه 24 شهریور ماه 1402 در نشست نخبگانی با حضور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، توسط مسئول هر میز ارائه گردید.

نشست نخبگان استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با حضور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، صبح جمعه 24 شهریورماه 1402 در محل سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. جهت مطالعه مشروح نشست رئیس مجلس به پیوند زیر مراجعه نمایید.

 https://www.parliran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%E2%81%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AF/512024


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.