برگزاری سومین نشست «هفته پژوهش و فناوری»

delgosha

سومین نشست از سلسله نشست های هفته پژوهش و فناوری با عنوان «ایده سبک زندگی در ایران؛ دوگانه تجدد غربی و تجدد بومی (۱۳۵۲-۱۲۸۵)»، 28 آذرماه 1402 با ارائه دکتر علی باغدار دلگشا در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.