برگزاری پنجمین نشست «هفته پژوهش و فناوری»

latif

پنجمین نشست از سلسله نشست های هفته پژوهش و فناوری با عنوان «نگاهی به تاثیر هوش مصنوعی بر جنبه های مختلف حقوق اسلامی»، 29 آذرماه 1402 با ارائه دکتر مهدیه لطیف زاده در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.