انتخاب فناور برگزیده دانشگاه

photo 2024 01 04 07 57 47

آقای دکتر وحید ارشدی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، به عنوان «فناور برگزیده دانشگاه» در گروه تخصصی علوم پایه و علوم انسانی و اجتماعی معرفی شدند.


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.