برگزاری دومین جلسه «کارگروه مطالعات اسلامی در تربیت اقتصادی»

photo 2024 01 08 14 27 41

دومین جلسه کارگروه مطالعات اسلامی در تربیت اقتصادی در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲ در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی با حضور متخصصان مختلف از حوزه های اقتصاد، مطالعات اسلامی و علوم تربیتی تشکیل شد.
 در ابتدای جلسه دکتر تنهایی مقدم به تاریخچه، خاستگاه و ریشه های شکل گیری ادبیات تربیت اقتصادی در جهان با تاکید بر انجمن تربیت اقتصادی آمریکا (CEE) پرداخت.
 در ادامه پیشنهادات مطروحه در عرصه نظری و نظرورزی در حوزه مطالعات اسلامی در تربیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
 اولین عرصه نظرورزی در کارگروه، تبیین انسان شناسی تربیت اقتصادی در غرب و دومین عرصه نظرورزی در این حوزه، نقد مبانی انسان‌شناسی تربیت اقتصادی غربی بر اساس مبانی انسان شناسی اسلامی (فلسفه اسلامی ملاصدرا) مطرح شد.


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.