کارگاه آموزشی تعلیم و تربیت اسلامی

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "ارزیابی رویکرد اسناد بین المللی تعلیم و تربیت با تأکید بر تربیت جنسی" با حضور دکتر مرزوقی استاد دانشگاه شیراز و عضو کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی

پوستر  سند تربیتی  - Copy


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.