سلسله نشست های دومین همایش علوم انسانی(دین و مدیریت، اخلاق کار از منظر ادیان)

d7


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.