اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد استاد محور

اطلاعیه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D ) به شیوه استاد محور سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

پوستر کم حجم

 

پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر برای ورود به دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی با استناد به آئین نامه‌های ۳۷۹۶۰۲/ ۳ مورخ ۱۸/‏۱۲/‏۱۴۰۱ شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در چارچوب نظام آموزش عالی و به منظور انجام پژوهش‌های مورد نیاز کشور در رشته‌های اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی و فقه و حقوق اسلامی بنا به تقاضای اساتید محترم راهنما با رعایت کامل مقررات مربوط، دانشجو می‌پذیرد.

ضروری است متقاضیان در صورت احراز شرایط شیوه نامه نسبت به مکاتبه با اساتید گروه های تخصصی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد از طریق پست الکترونیکی مندرج در وبگاه پژوهشکده و یا جلسات حضوری با ایشان نسبت به ارائه مدارک و ثبت درخواست اقدام نمایند. زمان اجرای این فرآیند  حداکثر تا تاریخ 31/‏۰3/‏۱۴۰۲ خواهد بود.

 

عناوین طرح های دکتری و کارشناسی ارشد استاد محور پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

رشته مدیریت دولتی ـ مدیریت منابع انسانی (دکتری)

رشته مدیریت دولتی ـ مدیریت توسعه منابع انسانی (کارشناسی ارشد)

 • حکمرانی اخلاقی از نگاه آموزه های دینی
 • تعالی سازمانی با رویکرد اسلامی

اساتید: دکتر فریبرز رحیم نیا – دکتر مصطفی کاظمی- دکتر یعقوب مهارتی.

رشته علوم اقتصادی ـ توسعه اقتصادی (دکتری)

رشته علوم اقتصادی ـ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (کارشناسی ارشد)

 • الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
 • اقتصاد مقاومتی و مردمی سازی اقتصاد
 • عدالت و محرومیت زدایی
 • تربیت اقتصادی

اساتید: دکتر سید محمدجواد رزمی- دکتر مصطفی سلیمی فر- دکتر علی اکبر ناجی میدانی.

رشته روان شناسی (دکتری)

رشته روان شناسی تربیتی (دکتری)

رشته مدیریت آموزشی (دکتری)

رشته برنامه ریزی درسی (دکتری)

رشته روان شناسی تربیتی (کارشناسی ارشد)

رشته روان شناسی عمومی (کارشناسی ارشد)

رشته علوم تربیتی - تحقیقات آموزشی (کارشناسی ارشد)

رشته علوم تربیتی - آموزش و بهسازی منابع انسانی (کارشناسی ارشد)

رشته علوم تربیتی - مدیرت آموزشی (کارشناسی ارشد)

رشته علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی (کارشناسی ارشد)

 • مختصات عناصر برنامه درسی توحید محور مبتنی بر آموزه های قرآن، حدیث و سنت.
 • بررسی فرصت ها یا تهدیدهای دانشگاههای تک جنسیتی (در نظر و در عمل)
 • شناسایی ویژگی های دانش آموز تراز اسلامی - ایرانی از منظر رهبری
 • ارزشیابی عناصر برنامه درسی مدارس از حیث تربیت دانش آموزان در تراز سند تحول بنیادین
 • موانع و فرصت های عفاف و حجاب در برنامه درسی اجرا شده آموزش و پرورش
 • تکوین فنی برنامه درسی پنهان به منظور توسعه ارزشگذاری پوشش اسلامی در دانش آموزان
 • واكاوي مباني فلسفي ، انسان شناسي و غايت شناسي در درمان هاي معنوي معاصر
 • مطالعه تطبيقي درمان هاي معاصر با درمان اسلام محور در معنويت درماني
 • مدل يابي نظريه هاي آسيب شناسي روان در رويكردهاي رواندرمانگري معنوي
 • بررسي مقايسه اي اثربخشي فنون روان درمانگري معنوي خداسو (SMP) با رويكردهاي رواندرمانگري معاصر ( شناختي رفتاري و تكنولوژيكال)
 • ساخت، هنجاريابي و اعتباريابي پرسشنامه براي سازه هاي درمان هاي معنوی
 • حوزه تربيت جنسي
 • رويكرد تربيت جنسي خانواده محور مبتني بر رشد
 • موضوعات براي پرورش زير بنايي روانشناختي هويت جنسي مطلوب در كودكان و يا تدوين پروتكل براي كودكان داراي دشواري ها هويت يابي جنسي

اساتید: دکتر محمود سعیدی رضوانی - دکتر بهروز مهرام - دکتر محمد سعید عبدخدایی - دكتر سید محسن اصغري نكاح 

 

 

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی (کارشناسی ارشد و دکتری)

 • ماهیت گارانتی آثار واحکام آن درفقه امامیه وحقوق ایران. یافقه تطبیقی
 • حقوق رقابت ودفاع ازتمامیت بازاردرفقه امامیه
 • نقش رفاه وآسایش ولطیف شدن زندگی عمومی انسان درعصرحاضر دراستنباط فقهی جزایی
 • جایگاه اصل عدالت وانصاف دراستنباط احکام معاملات
 • موضوعات مرتبط با هرمنوتیک و اصول فقه نظیر هرمنوتیک حقوقی و ...
 • موضوعات مرتبط با حکمرانی دینی نظیر نقش قواعد فقهی در مدیریت شهری و ...
 • قواعد فقه تطبیقی

اساتید: دکتر محمدحسن حائری - دکتر عباسعلی سلطانی - دکتر علیرضا عابدی سرآسیا.

** قابل ذکر است، موضوعات پایان نامه و رساله رشته های ذکر شده با رویکرد اسلامی است.

* پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید سایت نان و سازمان سنجش آموزش کشور است.

 

شیوه نامه جذب دکتری

شیوه نامه جذب کارشناسی ارشد

 

جهت ثبت نام مدارک لازم را به ایمیل پژوهشکده به آدرس  ارسال نمایید. 

خواهشمند است در صورت بروز هرگونه مشکل یا رفع ابهام، جهت پاسخگویی سوالات احتمالی در خصوص شیوه نامه به آدرس ایمیل  مکاتبه و یا در روزهای کاری از ساعت با شماره تلفن 05138802460 دفتر استعداد درخشان دانشگاه تماس حاصل فرمائید.

***محتوای این صفحه در حال به روز رسانی است***


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.