سلسله نشست های چهارمین همایش «علوم انسانی - اسلامی، پژوهش و فناوری» نشست پنجم : «نگاهی به تاثیر هوش مصنوعی بر جنبه های مختلف حقوق اسلامی»

لطیف زاده


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.