جلسه «فقه به مثابه حکمت عملی؟ در کشاکش نفی و اثبات»

photo 2024 06 22 08 27 40


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.