نشست هم اندیشی اساتید با موضوع: روش‌های پژوهش کیفی در فهم اندیشه متفکران اسلامی، ظرفیت‌ها و کاستی‌ها

photo 2024 07 04 14 14 31


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.