نقد و ارزیابی سند برنامه درسی ملی از منظر تعلیم و تربیت اسلامی (میزگرد)

عنوان:نقد و ارزیابی سند برنامه درسی ملی از منظر تعلیم و تربیت اسلامی (میزگرد)

سخنران:، دکتر مهر محمدی ، دکتر معافی ، دکتر قندیلی دکتر امین خندقی

زمان برگزاری:1391

پیوند خبر:#

pdfفایل پی دی اف ارائه

mp3 فایل صوتی ارائه

video لینک تصویری ارائه

power فایل پاورپوینت ارائه

poster

کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.