ابعاد و امکانسنجی تحقق حکمرانی اسلامی از دیدگاه پژوهشکده سیاستگذاری شریف

عنوان:ابعاد و امکانسنجی تحقق حکمرانی اسلامی از دیدگاه پژوهشکده سیاستگذاری شریف

سخنران:دکتر علی ملکی - دکتر حسین میرزاپور

زمان برگزاری:1399

پیوند خبر:#

pdfفایل پی دی اف ارائه

mp3 فایل صوتی ارائه

video لینک تصویری ارائه

power فایل پاورپوینت ارائه

poster

کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.