وبینار مجموعه دین و کارآفرینی (وبینار سوم)

WhatsApp Image 2021-10-17 at 08.41.46

سومین جلسه از مجموعه وبینارهای دین و کارآفرینی با موضوع تحلیل تئوری‌های مبنایی تحقیقات بین‌المللی و پیشنهاد مسیرهای تحقیقات آتی، توسط پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری دانشگاه امام صادق (ع)، و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در روز یک‌شنبه 25 مهرماه 1400 با مشارکت پژوهش‌گران و دانشجویان حوزه‌های مرتبط برگزار شد.

در این وبینار، آقای دکتر پویا پیرملکی دبیر علمی وبینارهای بین‌المللی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) و عضو گروه بین‌المللی مدیریت، معنویت و دین، به تبیین ارتباط و مدل تاثیر‌گذاری حوزه دین و کارآفرینی پرداختند.

وی گفت: تحقیقاتی که مبتنی بر تئوری‌ نباشد معمولاً کمکی به پیشبرد دانش نمی‌کنند و از این رو تسلط بر تئوری‌های مبنایی یک حوزه مطالعاتی، مهم و ضروری است.

وی افزود: طبق مطالعات بین‌المللی، اکثر تحقیقات تجربی که در حوزه دین و رفتار انجام شده است بر مبنای تئوری نیستند و فقط پژوهش هایی هستند که به سنجش تاثیر برخی متغیرها بر روی هم پرداخته‌اند و این در مطالعات داخلی ما هم نمایان است.

دکتر پیرملکی با تشریح اثرگذاری تبیین تئوری برای افزایش دانش و افق دیدها در محدوده مطالعه‌ها گفت: تئوری مجموعه‌ای از مفاهیم یا سازه‌ها است که ارتباط منطقی و مستدلی برقرار می‌کند و قدرت پیش‌بینی و مداخله برای رسیدن به شرایط مطلوب را ارائه می‌دهد.

وی افزود: مراحل تئوری‌سازی شامل تبیین چیستی پدیده‌ها، تبیین چگونگی ارتباط سازه‌ها (مفاهیم)، چرایی ارتباط بین سازه‌ها در تئوری و تعیین محدودیت‌ها و چگونگی تعمیم‌پذیری تئوری، می‌شود و در عمل، پیش‌بینی پدیده‌های فردی،‌ سازمانی و اجتماعی، و مداخله مناسب جهت رسیدن به شرایط مطلوب را هموار می‌سازند.

دکتر پیرملکی ضمن تشریح برخی تئوری‌های حوزه دین و کارآفرینی، پیشنهادهایی را برای مسیر تحقیقات آینده بر این مبنا و همچنین انجام تحقیقات تجربی از نوع طولی / آزمایشی، کارآفرینی زنان از منظر اسلام، و مطالعه سیستماتیک دامنه ادیان و کارآفرینی، ارائه نمود.

14000725

:این وبینار در نشانی الکترونیکی زیر قابل دسترس پژوهش‌گران است

https://vroom.um.ac.ir/pwiizrs2ai72

 

گزارش ارسالی سومین وبینار دین و کارآفرینی


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.